לכל סיכה יש להוסיף 9 מ"מ לשטח הבליד, לדוגמא אם בחרנו סיכה בגודל 56 מ"מ, נסגור את הקובץ בגודל 64 מ"מ על מנת להשאיר מקום לקיפול