סיכות כפתור עגולות בגדלים: 25 מ"מ, 32 מ"מ, 44 מ"מ, 56 מ"מ, 75 מ"מ

סיכות כפתור לתנועות נוער

סיכות כפתור עגולות לקבוצות
ואירועים מיוחדים.

סיכות דש עגולות לחברות,
עמותות ואירגונים